طراحی پارک شیمیایی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

در این پروژه به منظور تکمیل زنجیره ارزش محصولات اصلی و جانبی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، پارک یکپارچه شیمیایی  طراحی شده است که متشکل از 12 واحد تولیدی یکپارچه بوده و 18 نوع محصول شیمیایی مختلف تولید خواهد کرد. سرمایه گذاری مورد نیاز جهت احداث این پارک 198 میلیون دلار پیش بینی شده است که فروش سالانه 350 میلیون دلار را به همراه خواهد داشت. از جمله مراحل اجرایی بعد از طراحی مفهومی پارک می‌توان به مکان یابی و فازبندی اجرا، انجام مطالعات FS، تدوین ساختار مالی، طراحی پایه و تفصیلی و احداث و بهره برداری اشاره نمود.

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
خدمات انجام شده انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی مفهومی پارک شیمیایی با تاکید بر توسعه زنجیره ارزش محصولات اصلی و جانبی شرکت صنایع شیمیایی ایران
شروع پروژه شهریور 1399
مدت اجرا 12 ماه
تعداد PFS ها 40 محصول
خروجی پروژه 1100 صفحه گزارش شامل مطالعات فنی، اقتصادی و بازاری، طراحی مفهومی پارک و یکپارچه سازی واحدهای تولیدی