مطالعات بازار نمک

دستیابی به تصمیمهای درست و اتخاذ استراتژی های مناسب توسط سرمایه گذار، بدون داشتن اطلاعات جامع و صحیح از وضعیت بازار محصولات تولیدی، امکان پذیر نخواهد بود و انجام مطالعات بازار یکی از فعالیت هایی است که برای پیشرفت و بقا در دنیای کسب و کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جزء عوامل کلیدی موفقیت واحدهای تولیدی محسوب می شود. بنابراین در این گزارش سعی شده است بازار نمک شامل میزان تولید، مصرف و موارد مصرف در صنایع و همچنین میزان واردات و صادرات آن در جهان، منطقه (خاورمیانه و سایر کشورهای نزدیک) و ایران در نظر گرفته شود. علاوه بر این، ظرفیتهای فعال فعلی و طرح های در دست اجرا در تمام نقاط کشور از دیگر موارد در نظر گرفته شده در این گزارش هستند. از آنجا که اتخاذ تصمیم های لازم در ارتباط با اجرایی شدن طرح، ممکن است فرآیند زمان بری باشد، بررسی پیش بینی های عرضه و تقاضای محصولات نیز حائز اهمیت بوده و از جمله سرفصل های مورد مطالعه در این گزارش محسوب می شود. در نهایت با استفاده از ملاحظات و جمع بندی های صورت گرفته حجم بازارهای هدف اعلام گردیده است.

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت معدنی املاح ایران
خدمات انجام شده مطالعات بازار داخلی و جهانی نمک
شروع پروژه بهمن ماه 1398
مدت اجرا 2 ماه
خروجی پروژه 50 صفحه گزارش مطالعات بازار