مطالعات امکان سنجی مخازن نگهداری فرآورده های نفتی در بندر امام خمینی

پروژه حاضر به منظور انجام مطالعات امکان سنجی طرح احداث مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی و تهیه گزارش جهت ارائه به کارفرما و بانک عامل انجام شده است.

مطالعات امکان سنجی انجام شده شامل موارد زیر است:

مشخصات پروژه
کارفرما پالایشگاه پارس پترو
خدمات انجام شده انجام مطالعات امکان سنجی(F.S)
شروع پروژه شهریور ماه 1400
مدت اجرا 4 هفته
خروجی پروژه 170 صفحه گزارش مطالعات امکان سنجی