طرح جامع مطالعاتی گوگرد

گوگرد بر خلاف ديگر فرآورده­ هاي صنايع معدني به عنوان يک محصول اصلي توليد نمي ­شود بلکه به عنوان محصول جانبي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي توليد می­ شود. از سوی دیگر، گوگرد يکي از مهمترين مواد خام صنايع شيميايي است که در صنعت کشاورزي به صورت کودهاي فسفاته و بسياري صنايع ديگر مورد استفاده قرار مي ­گيرد. از آن جايي که موارد مصرف اين فرآورده در ايران محدود است، بخش قابل توجهي از آن مازاد بر مصرف بوده و بايستي بالاجبار صادر شود. از سویی دیگر کاهش قیمت گوگرد در بازارهای صادراتی موجب ایجاد محدودیت برای ارسال گوگرد تولیدی در پهنه کشور به بنادر با توجه به هزینه­ های بالای حمل و نقل شده است. وقتی تمامی موارد بالا در کنار معضلات ایمنی و زیست‌محیطی و هزینه­ های بالا برای انبارداری گوگرد قرار می‌گیرد عزمی جدی برای تبدیل گوگرد به محصولاتی با ارزش افزوده احساس می‌شود. در این پروژه علاوه بر معرفی گوگرد و انوع آن به منابع تولید، بازار جهانی، منطقه ای و کشوری وکاربردهای آن به بررسی محصولات پایین دست آن نیز پرداخته شده است و در نهایت پارک یکپارچه شیمیایی با محوریت گوگرد طراحی گردیده است.

مشخصات پروژه
کارفرما مرکز همکاری های ریاست جمهوری
خدمات انجام شده بررسی ماده گوگرد، روش های تولید، کاربردها، بازار داخلی و جهانی و در نهایت طراحی پارک یکپارچه شیمیایی با محوریت گوگرد
مدت اجرا 12 ماه
محصولات بررسی شده(مطالعات فنی-بازاری) 29 محصول
خروجی پروژه 500 صفحه گزارش شامل مطالعات فنی، اقتصادی و بازاری، طراحی مفهومی پارک.