طراحی پارک شیمیایی با محوریت کلرآلکالی

پارک شیمیایی یکپارچه با محوریت کلرآلکالی و به منظور تکمیل زنجیره ارزش کلر طراحی شده است. این پارک در منطقه آزاد اروند طراحی شده و دارای وسعتی در حدود 300 الی 500 هکتار بوده که متشکل از 35 واحد تولیدی شیمیایی یکپارچه شده می باشد. این پارک نیاز به سرمایه گذاری در حدود 3 میلیارد دلار داشته و بعد از بهره برداری ضمن اشتغال مستقیم 2000 نفر،سود خالص سالانه 1 میلیارد دلار را به همراه دارد.

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت ملی صنایع پتروشیمی
خدمات انجام شده طراحی مفهومی پارک شیمیاییی با محوریت کلرآلکالی در منطقه آزاد اروند
شروع پروژه دی ماه 1397
مدت اجرا 12 ماه
تعداد PFS ها 38 محصول
خروجی پروژه 1800 صفحه گزارش شامل مطالعات فنی، اقتصادی و بازاری، طراحی مفهومی پارک.

پارک شیمیایی کلرآلکالی