فاز دوم: طراحی زنجیره ارزش

زنجیره ارزش به معنای مجموعه‌ای از فعالیت‌های پشت سرهم است که با تولید محصولات یا ارائه خدمات با ارزش افزوده از مواد خام اولیه، منجر به خلق ارزش می‌شود. مدیریت زنجیره ارزش در مورد شناسایی واحدهای صنعتی / خدماتی با کارایی بالا و قرار دادن آن‌ها در مکان درست در زنجیره ارزش می‌باشد که از این طریق مزایای رقابتی و یکپارچگی واحدها حاصل می‌شود. علاوه براین، چیدمان مناسب محصولات واسطه، مواد کمک مصرفی و فعالیت‌های دفع ضایعات، مرحله مهمی برای طراحی زنجیره ارزش به منظور تکمیل زنجیره ارزش می‌باشد.