فاز چهارم : بهره‌برداری

بهره‌برداری از واحدهای صنعتی با بالاترین بازده و کارایی یکی از اهداف این مرحله است. در این راستا بهبود و بهینه‌سازی فرآیندها و شبکه‌های بازاریابی مرتبط بسیار مهم است. ارائه یک طرح جامع توسعه (MDP) پایدار برای واحدهای موجود بخشی از اهداف این مرحله است. با توجه به MDP، دیدگاهی آینده‌نگر برای توسعه و بازسازی یک واحد صنعتی به دست آمده است.

شرکت تپشا به عنوان یک شرکت مشاور معتبر با متخصصان خبره و پایگاه‌های داده قدرتمند می‌تواند به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در تمامی مراحل بهره‌برداری از واحد صنعتی یاری رساند.