خدمات عمومی فنی-مهندسی و مدیریتی

شرکت تپشا خدمات عمومی فنی-مهندسی و مدیریتی مختلف  اعم از طراحی، مشاوره و مدیریت برای سازمان‌های دولتی/غیردولتی و شرکت‌ها را در طیف گسترده پروژه‌ها از مراحل پیشسرمایه‌گذاری و  سرمایه‌گذاری تا مرحله عملیاتی فراهم می‌نماید. این خدمات می‌تواند به صورت جداگانه برای یک واحد صنعتی یا برای یک مجتمع شیمیایی یکپارچه آماده گردد.

شرکت تپشا می تواند خدمات عمومی فنی-مهندسی اعم از تمامی قسمت‌های فاز پژوهش و توسعه ایده، فاز پیش سرمایه‌گذاری و خدماتی از سایر فازها مانند طراحی مفهومی، مدیریت بهره‌برداری و تهیه طرح جامع توسعه (MDP) را برای واحدهای صنعتی انجام دهد. همچنین خدمات مشاوره علمی و صنعتی شرکت تپشا در این حوزه شامل مشاوره مدیریت، مشاوره قرارداد، مشاوره EPC، مشاوره بازاریابی قبل از تولید، مشاوره راه‌اندازی، مشاوره بهبود عملیات و تعمیر و نگهداری می‌باشد.

شرکت تپشا خدمات عمومی را در چهار فاز ارائه می‌دهد :