طرح جامع کنترل گرد و غبار

پدیده‌ی ریزگرد به‌عنوان یکی از مهمترین معضلات آلودگی هوا در سال‌های اخیر عمدتا در مناطق غرب، جنوب‌غربی و اخیرا مرکز ایران شناخته شده است. یکی از روش‌های تثبیت کانون‌های تولید ریزگرد، مالچ‌پاشی است. مالچ‌های دوستدار محیط‌زیست می‌باید دارای سه ویژگی باشند:

1) مانع نفوذپذیری خاک نشوند،

2)از رشد گیاه جلوگیری نکنند

3) آسیبی به ماهیت خاک و محیط‌زیست وارد نکنند.

از آنجا که مالچ‌های نفتی هر سه پارامتر را در معرض خطر قرار می‌دهد، طرح حاضر به معرفی مالچ معدنی می‌پردازد که علاوه بر اینکه دوستدار محیط‌زیست است از نظر اجرایی و اقتصادی نیز به‌صرفه خواهد بود. بنابراین این روش می‌تواند در کنار سایر روش‌های تثبیت ریزگرد به همراه کاشت نهال اثری ماندگار و دوستدار محیط زیست ارائه کند که از بسیاری جهات بر مالچ نفتی ارجحیت دارد.

در این راستا شرکت تپشا با معرفی مالچ معدنی  تولیدی خود به برخی کارفرمایان و استفاده در برخی مناطق مستعد گرد و غبار نظیر پیست موتور سواری و جاده های خاکی معادن در  استان های اصفهان،سمنان و گیلان موفق به کنترل گرد و غبار شده اند.

 

 

مالچ پاشی جاده های خاکی سیمان گیلان
مالچ پاشی جاده های خاکی سیمان گیلان
مالچ پاشی جاده های خاکی سیمان گیلان
مالچ پاشی جاده های خاکی سیمان گیلان
مالچ پاشی جاده های خاکی شرق اصفهان
مالچ پاشی جاده های خاکی شرق اصفهان
مالچ پاشی جاده های خاکی شرق اصفهان
مالچ پاشی جاده های خاکی شرق اصفهان
مالچ پاشی استان سمنان
مالچ پاشی استان سمنان