مطالعات امکان سنجی

مطالعه امکان سنجی (Feasibility Study) گزارشی است که به منظور ارزیابی طرح های صنعتی برای جهت سهولت در تصمیم گیری سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح انجام می شود. شرکت توسعه پارک های شیمیایی ایرانیان با داشتن دانش و تجربه کافی در این زمینه آماده انجام مطالعات امکان سنجی مقدماتی و مطالعات امکان سنجی نهایی طرح های صنعتی می باشد. خدمات قابل انجام در این زمینه توسط شرکت تپشا شامل دو بخش است:

مطالعات امکان سنجی مقدماتی (pre-feasibility studies or PFS):

این گزارشات شامل مطالعات سطحی به منظور بررسی اولیه طرح مورد نظر و معمولا به منظور انتخاب گزینه سرمایه گذاری برتر بین چندین طرح انجام می شود. این گزارش ها شامل بخش های زیر است:

معرفی طرح: شامل بررسی کلی طرح و ضرورت اجرا.

مطالعات فنی: شامل بررسی مشخصه های فنی و کیفی محصول، روش های تولید و صاحبان دانش فنی تولید.

مطالعات بازار: بررسی اجمالی بازار های داخلی و خارجی محصول و پیش بینی ظرفیت بر اساس بازار.

مطالعات اقتصادی: برآورد اولیه سرمایه گذاری مورد نیاز با توجه به ظرفیت پیش بینی شده و انجام محاسبات اقتصادی مربوطه.

مطالعات امکان سنجی نهایی ( Feasibility studies F.S):

معرفی طرح: شامل معرفی طرح و محل آن و ضرورت اجرای طرح

مطالعات بازار : بررسی مواد اولیه، قیمت فروش خدمات، بررسی بازار جهانی و داخلی، بررسی و پیش بینی عرضه و تقاضا.

مطالعات فنی: شامل بررسی ظرفیت و تجهیزات مورد نیاز، مشخصات محصولات و استاندارد های مربوطه، روش تولید، دانش فنی تولید، مطالعات زیست محیطی، بررسی هزینه های سرمایه گذاری ثابت و متغیر، زمان بندی اجرای طرح.

مطالعات مالی: پیش بینی های مالی، هزینه های قبل از بهره برداری، استهلاک سالیانه سرمایه گذاری، انجام محاسبات مالی با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR).

*لازم به ذکر است با توجه به عضویت شرکت توسعه پارک های شیمیایی ایرانیان(تپشا) در “کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی” امکان ارائه مطالعات امکان سنجی در قالب طرح های توجیهی مصوب کانون و قابل ارائه به بانک فراهم می‌باشد.